Baden-Württemberg připravuje nový zákon o fotovoltaice

Stuttgart v současné době připravuje nový zákon o ochraně klimatu, který zavede povinnou instalaci fotovoltaických systémů do každé nové budovy v Bádensku-Württembersku. Mezitím se ministr životního prostředí Franz Untersteller spoléhá na dobrovolnou povahu obcí.