Účinky coronaviru v Číně na fotovoltaický vývoj v Evropě je stále obtížné posoudit. V Číně zůstávají výrobní pásy mnoha výrobců fotovoltaiky i po čínském novém roce zastavené. Důvodem je virus Corona, který v zemi strmě narůstá. Mnoho společností poslalo své zaměstnance do home-office. Analytici společnosti Roth Capital uvádějí, že v osmi provinciích země byla výroba zastavena kvůli viru Corona až do 9. února. Patří sem provincie, v nichž Longi, Trina Solar, Hanwha Q-Cells, JA Solar a Jinko Solar provozují své produkce v řádech gigawattů. V dodávkách modulů  a fotovoltaických komponentů již dochází k počátečním zpožděním, což by mohlo v krátkodobém horizontu vést ke zvýšení cen. Ale stále se zdá příliš brzy na to, aby bylo možné odhadnout celý rozsah nastávajícího problému.