Po zahájení podpory FV systémů v celém Rakousku je opět k dispozici kanál financování Fondu pro klima a energii. Snadno použitelná a efektivně fungující cesta financování FV systémů do 5 kWp. Financování se zvýší na 10 milionů EUR - více než dvojnásobek rozpočtu v loňském roce. „Jsme potěšeni, že toto důležité a široce založené financování malých solárních elektráren z klimatického fondu  konečně začíná a že význam výroby solární energie se uznává zvýšením rozpočtu na financování. Spolu s ohlášeným balíčkem ekonomických stimulací dnes představený program zaměřený na klimatický fond iniciuje požadovanou sluneční revoluci s příležitostí pro všechny, aby se zúčastnili, “uvedla předsedkyně rakouské fotovoltaické společnosti Vera Immitzer ke startu financování.