Bez solárních panelů na střechách energetické cíle ztroskotají

Podle studie zemské vlády v Tyrolsku je pro dosažení ambiciozního energetického cíle nezbytné, do roku 2050 spotřebovávat o 50% méně energie. K tomu má dopomoci mnoho zásadních úsporných opatření a zároveň masívní výstavba zdrojů obnovitelné energie.

Podle všech představitelných scénářů je dosavadní tempo budování zdrojů obnovitelné energie příliš pomalé. To platí ne jen pro stavbu vodních zdrojů, ale především pro výstavbu nových solárních elektráren. Podle studie je nutné, aby nejméně 85% tyrolských střech bylo využito pro fotovoltaické panely. To je nejméně 29,2 milionů m2 plochy. Ale ani to by nestačilo na pokrytí současné spotřeby ropných produktů na výrobu energie.

e2.jpg

Z těchto důvodů je nezbytné rovnoměrně snižovat energetickou náročnost jako budování nových zdrojů. Současné výdaje zemské vlády na import energie, dosahují až 1,5 miliardy ročně. Program energetické soběstačnosti byl přijat již pře lety. Pozivní se ukázalo, že přes růst počtu obyvatel i průmyslové produkce, se spotřeba elektrické energie v roce 2016 vyrovnala se spotřebou v roce 2005.

Co bylo doposud promarněno, je 1900 slunečných hodin ročně. Ofenzivní výstavbou fotovoltaických elektráren se získá váce než 22 tisíc Terajoulů ze sluneční energie. pro srovnání s dnešní situaci, zde hovoříme o dvacetinásobku!