Německé solární baterie Sonnen

Solární baterie pro malé fotovolatické elektrárny, používané v domácnostech zažívají prudký vzestup zájmu. V roce 2010 založil Christoph Osterman a Torsten Stiefenhofer společnost, původním názvem Prosol Invest Deutschland GmbH, který byl v roce 2013 změněn na Sonnenbaterie GmbH a konečně od roku 2015 na Sonnen GmbH, čímž byla podpořena internacionalita značky.

První solární baterii vyvinul zakladatel Torsten Stiefenhoferv roce 2008. Do rok 2016 bylo postupně uvedeno na trh již osm generací solárních baterií. Hlavním odbytištěm bylo od počátku výroby Německo. společnost postupně pronikala na trhy dalších zemí, Rakouska, Švýcarska, Velké Británie, Irska, Slovenska, České Republiky, Itálie, Holandska, Švédska, Norska, Spojených Států a Austrálie.
Firma Sonnen založila, při přejmenování na Sonnen Batterie,v listopadu 2015 vlastní Elekro-komunitu. Od záři 2016 se mohou majitelé baterií Sonnen stát členem této komunity a sdílet navzájem svůj proud. V roce 2018 přesáhl počet členů již 160 tisíc.

Počátkem května byly zveřejněny plány Sonne a nizozemské elektrárenské společnosti Tenet, zařadit domácí fotovoltaické baterie ke stabilizaci elektrické sítě. Pro zákazníky Sonnen se otevřel nový zdroj příjmů, v případě, že na tomto projektu chtějí spolupracovat. Tento projekt předpokládá zlepšení zjednodušení a zefektivnění připojení solárních baterií k elektrické síti. Pro německou energetickou soustavu znamenalo toto technické opatření snížení nákladů, vynakládaných ke stabilizaci elektrické sítě.

Domácí baterie slouží ke zvýšení efektivity spotřeby, vlastního proudu, vyrobeného v domácí solární elektrárně. Bez tohoto zařízení lze dosáhnout podílu na spotřebě vlastního proudu v rozmezí 30 až 55%. se solární baterií lze dosáhnout zvýšení efektivity až na 60, respektive 80%. Baterie má schopnost uskladnit a udržet váš proud, do okamžiku kdy ho v domácnosti spotřebujete. Navíc odpadá nutnost nakupovat elektřinu ráno a večer, když vaše elektrárna nevyrábí.

Sonne používá ve svých bateriích lithium-železo-fosfátovou technologii. Hlavním dodavatelem těchto komponentů je společnost Sony. Různé modely solárních baterií se odlišují především jmenovitou kapacitou, uváděnou v kilowattech. V Německu přišla firma Sonnen s touto technologií na trh jako první a i ve světovém měřítku patří mezi vedoucí společnosti s produkcí těchto technologicky pokročilých baterií.

Distribuce baterií Sonnen zajišťují v celém světě odborné firmy. Od roku 2011 do roku 2015 bylo prodáno jíž 15.000 baterií Sonnen, ve veliké většině soukromým osobám, v menší míře také malým firmám a zemědělským podnikům.

Společnost Sonnen získala mnohá ocenění za vývoj a výzkum, za technologický pokrok a inovace. V roce 2018 ovládly baterie Sonnen australský trh. Rok 2019 je ve svých očekáváních velice ambiciózní. A my budeme při tom.