Ukonočení těžby hnědého uhlí by mělo otevřít nové cesty pro fotovoltaickou expanzi nejpozději do roku 2030. Klíčem k tomu jsou plovoucí solární systémy v zaplavených hnědouhelných dolech. V Německu je 500 takovýchto otevřených jezer, nová studie uvádí stávající potenciál pro „plovoucí solární elektrárny“ na necelých 2 700 MW. Přes tento potenciál, vyšší investiční náklady ve srovnání s konvenčními  fotovoltaickými systémy zabraňují plovoucím solárním elektrárnám, aby dokázaly převládnout ve výběrových řízeních.