Vídeň zahajuje největší fotovoltaickou ofenzívu v historii.
Radní pro klima ve městě Jürgen Czernohorszky chce z Vídně udělat modelové město sluneční energie. Vídeň by do roku 2040 měla být CO2 neutrální. Koalice se na tomto cíli dohodla ve vládním programu. Ústředním polem akce je energetická transformace a masivní rozšiřování obnovitelných energií. Radní pro klima Jürgen Czernohorszky proto oznámil největší fotovoltaickou ofenzívu v historii. „Naším cílem je, abychom do konce tohoto vládního období nainstalovali každý rok tolik fotovoltaických systémů jako za posledních 15 let“ uvedl Czernohorszky. „Chceme z Vídně udělat modelové město pro solární energii.“ Očekává se, že do roku 2025 vzroste celkový výkon fotovoltaických (PV) systémů ve Vídni ze současných 50 na 250 MW a do roku 2030 na 800 MW. To vyžaduje fotovoltaické oblasti v řádu 90 až 100 fotbalových hřišť ročně. Nové servisní místo pro Vídeňany, zjednodušení schvalovacích postupů pro fotovoltaické systémy a ztrojnásobení dotací pro fotovoltaické systémy z 1 na 3 miliony EUR ročně přinese v letošním roce v roce 2021 nový impuls k rozšíření solární energie. Důraz je kladen na rozšiřování ve městech, to znamená do oblasti, jako jsou střechy, fasády, parkoviště, skládky a  zbývajících oblasti infrastrukturních zařízení (např. protihlukové stěny), firemní objekty nebo školy. Potenciál této oblasti by měl být využit kreativně. Přednost se dává oblastem, které nejsou volně přístupné, a proto je nelze použít pro širokou veřejnost. S novými prioritami financování mají být financována technicky propracovanější inovativní fotovoltaická řešení, např. fotovoltaické fólie, fotovoltaika integrovaná do fasády nebo zastínění PV systémy na střechách s další zelení.  „Město Vídeň bude příkladem a pokud je to možné, instaluje PV systémy na veřejné a městské budovy a oblasti,“ uvedl Czernohorszky. Samotné počáteční posouzení potenciálu na střechách veřejných budov ukazuje potenciál přibližně 50 MW. To odpovídá ploše přibližně 300 000 m². Rovněž by měly být silněji podporovány investice občanů, kteří se sdružují v komunitách obnovitelných zdrojů energie. Za tímto účelem se vytváří nové servisní místo, které bude společně s občany a podniky rozvíjet projekty a bude je podporovat jako poradce ve všech fázích jejich PV projektu. Ofenzíva fotovoltaiky bude proto také silným impulsem pro vídeňský trh práce. Protože pro tisíce dalších systémů do roku 2025 je zapotřebí dostatek projektantů, specialistů, řemeslníků a instalatérů. „Ve východním regionu tak vznikne přibližně 1 200 stálých pracovních míst,“ uvedl Czernohorszky.