instalace vašich elektráren našimi techniky


Naši technici nainstalují vaší zakázku u vašich klientů. Převezme za pevných cenových podmínek instalaci kompletní, nebo části elektrárny. S dodáním elektro materiálu a solárních komponetů / Bez nebo s částečným dodáním.

Zajistíme dokumentaci pro připojení včetně revize.

Dokončíme vaše rozpracované projekty.