úpravy elektroměrových rozvaděčů podle požadavků PPDS (ČEZ, PRE, EON)


Úpravy elektroměrových rozvaděčů podle požadavků PPDS (ČEZ, PRE, EON)

Provedeme úpravu ER pro připojení vaší elektrárny podle podmínek připojení k distribuční soustavě. Se zárukou připojení.

Zajistíme potřebnou dokumentaci. Revizní zprávu (ČEZ, PRE, EON). Podklady pro uzavření smlouvy o připojení na hladině NN (PRE)

Nainstalujeme tzv. krizové řízení pro odpínání elektrárny (ČEZ)